totem-neurofeedback-horizontal

Net als vele integratieve artsen tegenwoordig, benader ik kanker als een systemisch proces en niet als ziekte van een orgaan. De tumor zelf is het eindproduct van de invloed van vele factoren die de homeostase (natuurlijke balans) over vele jaren hebben verstoord. De identificatie en ommekeer van deze oorzakelijke factoren creëert de omstandigheden waarbij het hele systeem naar gezondheid terug kan keren.

Dit is een nieuw paradigma voor het ontstaan van kanker. Het leidt naar vele op onderzoeken gebaseerde veranderingen van levensstijl en natuurgeneeskundige behandelingen. Het deze benadering niet de complexiteit en ernst van de ziekte, noch belooft het een garantie voor genezing.

“Since 2006 there has been an explosion of research into complementary therapies and overwhelming evidence that they could increase survival and even prevent cancer recurring”

Citaat uit een verslag van de American Cancer Society in 2012

Deze holistische benadering kan de behandelingen die je krijgt (of hebt afgemaakt) met je oncoloog of ANTT arts aanvullen.

Er is al een indrukwekkende hoeveelheid goed onderzochte informatie in wetenschappelijke en medische tijdschriften gepubliceerd over de werkzaamheid van complementaire methoden voor het herstellen van homeostase. De jonge wetenschap Epigenetica laat zien dat je je genen van buitenaf kunt beïnvloeden door levensstijl en fyto-nutrienten. Jammer genoeg zal het merendeel van dit onderzoek niet onder de aandacht komen van jouw oncoloog.

Onderzoek met kankerpatiënten heeft aangetoond dat meer dan 70% van hen complementaire therapieën wil gebruiken, maar zij worden in de war gebracht door de hoeveelheid aan mogelijkheden die op internet te vinden zijn en weten niet hoe deze te combineren als een optimaal holistische en systematische benadering.

We weten ook dat velen die kanker hebben overleefd pas op zoek gaan naar niet-reguliere behandelingen nadat een recidief zich werkelijk voordoet. In die fase is het traject moeilijker en zijn er meer radicale veranderingen van je levensstijl noodzakelijk. En als je pas na alternatieve behandelingen grijpt bij een nog latere fase, op het moment dat de aangeboden reguliere behandeling alleen palliatief is, zijn nogal dure behandelingen in (buitenlandse) klinieken noodzakelijk.

Ondertussen zijn degenen die hun dierbaren hebben zien worstelen met kanker gemotiveerd om in het vroegste stadium specifieke strategieën voor het voorkomen van een recidief te zoeken. Jij zou zo iemand kunnen zijn.

 

totem-neurofeedback-horizontal